Soms heeft u officiële documenten nodig voor officiële instanties. Vaak wordt er dan een beëdigde vertaling gevraagd.

Voorbeeld beëdigde teksten en documenten

✔ Familiedocumenten vertalen voor inschrijving in officiële bevolkingsregisters
✔ Emigratiedocumenten vertalen
✔ Getuigschriften vertalen
✔ Vonnissen vertalen
✔ Notariële akten vertalen
✔ Juridische documenten vertalen voor rechtszaken en/of mediation

Een beëdigd vertaler

Een beëdigd vertaler is een vertaler die door een rechtbank is beëdigd en staat ingeschreven in het Register van beëdigde tolken en vertalers. Het Bureau Wbtv is een onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en door de minister van Veiligheid en Justitie belast met de uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv)

Een beëdigde vertaling

Bij een beëdigde vertaling wordt het basisdocument aan de vertaling gehecht en voorzien van een ambtstempel en handtekening van de beëdigd vertaler. De vertaler voegt daar ook een verklaring aan toe waarin hij aangeeft dat hij de tekst naar eer en geweten heeft vertaald en dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave vormt van wat er in het basisdocument vermeld staat.

Wat kost een beëdigde vertaling?

De kosten hangen sterk af van de totale tekst die vertaald moet worden. Reken voor een beëdigde vertaling een toeslag van ca. 20%.

Wilt u meer weten over een beëdigde vertaling? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag persoonlijk verder. U kunt ook meteen een offerte aanvragen.