Technisch Engels vertalen

Zoveel verschillende talen, zoveel verschillende mogelijkheden
Natuurlijk bestaan er diverse vertaalbureaus in Nederland. Vertaal.nl is het bureau dat een meerwaarde biedt. Wij vertalen in meer dan 75 talen en moeilijke onderwerpen vinden wij een uitdaging. Of het nu gaat om medische dossiers die vertaald dienen te worden naar het Nederlands of van het Nederlands naar een andere taal. Wij bieden de oplossing. Onze vertalers hebben zich gespecialiseerd op verschillende gebieden, waaronder medische teksten.

Alle moderne talen bij Vertaal.nl
Wij maken gebruik van native speakers zodat de beste vertalingen gemaakt worden. Dit hoeft natuurlijk niet alleen van en naar de Nederlandse taal te zijn. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een Italiaanse handleiding te vertalen naar het Russisch. Ook zijn onze native speakers gediplomeerd, want het vertalen van teksten dient op de juiste wijze plaats te vinden. Het is een ware kunst om zowel een goede tekst te schrijven en deze op een dusdanige manier te vertalen dat de doelgroep aangesproken wordt. De juiste schrijfstijl is hiervoor belangrijk. Niet vreemd dus dat wij weten hoe we ons moeten inleven in uw doelgroep.

De juiste vakterminologie
Technische branches maken vaak gebruik van specifieke terminologie waarvan de betekenis alleen bekend is bij vakgenoten. Onze vertalers hebben zich per branche gespecialiseerd. Zij weten daardoor wat inhoudelijk bedoeld wordt met de termen die in de originele teksten wordt gebruikt. Zij kunnen dit vervolgens toepassen in de vertaling.

  

Franse vertalingen

Het nut van de juiste vertaling
Bij het maken van Franse vertalingen is het van belang om deze vertalingen af te stemmen op de normen en waarden binnen de cultuur. Alleen zo bereikt u immers de doelgroep. Veel mensen hebben moeite met het maken van correcte Franse vertalingen bij het gebruik van bijvoorbeeld gezegden. Een veelgehoord probleem is dat in de Franse taal met andere voorbeelden wordt gewerkt. Een spreekwoord als de beste stuurlui staan aan wal kent men in het Frans bijvoorbeeld niet.

Een native speaker of een vertaler die meertalig is, kan dit soort gevallen juist oplossen omdat deze kennis heeft van de cultuurverschillen. Op het internet zijn een aantal voorbeelden van vertalingen die niet helemaal kloppen en daardoor een hele andere betekenis krijgen. Zo kunnen Franse vertalingen grappige resultaten opleveren, vanwege de verschillen met de Nederlandse taal. Een ander goed voorbeeld is de vertaling vanuit het Chinees naar het Engels. Deze talen verschillen dusdanig dat de betekenis soms ver te zoeken is. Zo kwamen wij in China een bord tegen dat bij de brandblusser hing met de Engelse vertaling voor ‘hand grenade’! Een ander voorbeeld is een verpakking met flessenopeners waar boven vermeld staat dat het om een manicureset gaat. Gelukkig hebben wij de juiste vertalers in huis om dit soort onhandige fouten te voorkomen.

  

Engelse vertalingen

Benaming fruitsoorten in Engels en Nederlands
Omdat wij veel bezig zijn met Engelse vertalingen valt het op dat sommige woorden erg op de Nederlandse variant lijken en anderen totaal niet. Wij stuitte op een artikel die dit verklaarde. Zo zijn veel woorden afgeleid uit het land van herkomst of aan het gebruik in het desbetreffende land. Het meest opvallende voorbeeld is wel het woord ‘ananas’ en ‘pineapple’.

In het Nederlands is de naam ananas afgeleid van de benaming voor excellente vrucht. Dit is overigens in de meeste Europese landen zo. Bij Engelse vertalingen wijzigt het woord ‘ananas’ opvallend in het woord ‘pineapple’. Hoewel bij ons de naam is afgeleid van de smaak van de vrucht, is dit niet het geval in de Engelse variant. Zij hebben er namelijk voor gekozen de vorm van de vrucht te benoemen. Een ‘pine’ is een dennenboom en een ananas lijkt op een dennenappel, vandaar de verbastering.

Vervolgens zijn er ook een aantal woorden op te noemen die verbijsterend veel lijken op de Nederlandse variant. Een aantal voorbeelden zijn ‘apple’ en’ appel’ of ‘bier’ en ‘beer’. Ook het woord voor kerk (vert. church) lijkt bij het maken van Engelse vertalingen erg op de Nederlandse variant. Het leren van de betekenis van een woord zorgt voor extra verdiepingen bij het maken van Engelse vertalingen. Kent u nog een aantal voorbeelden?

  

Duitse vertalingen

Native speakers kunnen een juiste oplossing bedenken voor taalleemtes
Wij krijgen een diversiteit aan vertaalopdrachten binnen die vragen om unieke oplossingen. Vertalingen van medische teksten, juridische stukken of technische handleidingen worden bij ons dan ook alleen door native speakers uitgevoerd. Zij weten hoe ze op een creatieve manier het juiste gevoel kunnen omschrijven. Dit kan van en naar verschillende talen omdat wij echte specialisten in dienst hebben met jarenlange ervaring.

Bij het maken van Duitse vertalingen komen soms taalleemtes naar voren die net anders zijn dan in de Nederlandse taal. Zo kan het woord ‘gezelligheid’ letterlijk vertaald worden in gemütlich’ wat hetzelfde betekend maar op een andere manier wordt gebruikt in de Duitse taal. Een native speaker voelt dit soort gevallen aan en weet hier de juiste draai aan te geven. Taalleemtes zijn een uitdaging om zich nog meer te verdiepen in de beide talen. Een vertaler heeft er dan ook plezier in om de juiste oplossing te vinden. Als u zelf aan de slag gaat met bijvoorbeeld een brief hebben wij een paar tips. Gebruik een goed woordenboek. Hierin wordt niet alleen uitleg gegeven, maar ook synoniemen omschreven zodat u beter kunt associëren. Een andere tip is het schrijven van een aantal standaardzinnen die u in uw correspondentie kunt gebruiken.

  

Technisch vertaalbureau

Technisch vertaalbureau stuit vaak op onvertaalbare woorden
‘Taalleemte’, dit is de beschrijving voor woorden die in sommige talen onvertaalbaar zijn. Wij lopen hier natuurlijk ook wel eens tegen aan. Als technisch vertaalbureau stuiten we soms op woorden die niet in één woord zijn te vatten. Soms dient er een omschrijving gevonden te worden voor een dergelijk geval van taalleemte of wordt er een term gebruikt die aansluit bij het betreffende woord. Een gangbaar Nederlands voorbeeld van een woord dat taalleemte veroorzaakt in de Engelse taal is het woord gezellig. Dit wordt vaak vertaald naar het Engelse ‘cozy’ wat toch niet helemaal de lading dekt van wat wij ermee bedoelen.

Nu zijn er dus Nederlandse woorden die niet goed te vertalen zijn naar bijvoorbeeld de Engelse taal. Andersom zijn er ook woorden die in een vreemde taal een betekenis hebben die naar het Nederlands niet goed vertaald kunnen worden. Nu zijn wij een technisch goed onderlegd vertaalbureau waardoor we vaak de juiste oplossing vinden. Een aantal officiële richtlijnen bieden de mogelijkheid om het woord over te nemen omdat deze algemeen bekend is. Een goed voorbeeld hiervan is het Duitse woord “Fingerspitzengefühl”. Vanuit de Engelse taal wordt ook niet alles volledig in het Nederlands vertaald. Zo gaan wij naar een “Fastfood restaurant” en bellen wij met een “smartphone”. Al geldt voor dit laatste woord tegenwoordig ook het vernederlandste ‘mobiel’.

  

Vertaaltarieven

Waarom hanteren wij verschillende vertaaltarieven
Vertaal.nl is een organisatie die vele mogelijkheden biedt als u een tekst wilt vertalen. Zo is dit mogelijk in meer dan 75 talen en kunnen wij voor verschillende vakgebieden vertalingen leveren. Een technische tekst of een medische vertaling is daardoor geen probleem. Onze prijzen zijn zeer concurrerend en verschillen per opdracht. Een vast tarief is mogelijk als u een abonnement bij ons afneemt.

Bij een eenmalig project is de prijs afhankelijk van uiteenlopende factoren. Wij zijn experts op ons vakgebied en kunnen dan ook de kwaliteit van de vertaling op uw wensen aanpassen. Met een stijging van de kwaliteit, stijgt ook de prijs. Ook het vakgebied kan voor variatie zorgen. Het vertalen van een handleiding kan per sector verschillen in moeilijkheidsgraad. Dan zijn er natuurlijk nog een aantal andere factoren zoals de tekstgrootte en talencombinatie.

Het verschil in vertaaltarieven kan u dus een lagere prijs opleveren. Daarnaast zijn ook onze hoogste tarieven zeer concurrerend. Om een duidelijk overzicht te krijgen van de vertaaltarieven die voor uw specifieke opdracht mogelijk zijn vragen wij u een aanvraag in te dienen voor een offerte. Wij werken volgens het principe afspraak is afspraak. Op deze manier komt u namelijk nooit voor verrassingen te staan.

  

Handleidingen vertalen

Verschillende voordelen bij het leren van een vreemde taal
Bij Vertaal.nl werken mensen die meerdere talen beheersen om bijvoorbeeld handleidingen of juridische stukken te vertalen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt nu dat meertalige personen meerdere voordelen ondervinden. Het leren van een vreemde taal is voor velen noodzakelijk geweest dat goed van pas kwam op vakantie of bij sollicitaties. Voor een aantal mensen is het leren van een vreemde taal een passie, waarvan zij volledig genieten. Een aantal van deze laatste groep personen is bij Vertaal.nl werkzaam.

Welke voordelen ondervinden onze medewerkers volgens wetenschappelijk onderzoek?
Bij het schrijven van technische teksten zoals het vertalen van handleidingen komen woorden naar voren die zeer specifiek zijn voor het onderwerp. Onze medewerkers verdiepen zich in hun taal en komen dan met de juiste vertaling. Vertalen blijft daardoor een continue leerproces. Het blijkt dat men van een vreemde taal slimmer wordt en sneller in staat is besluiten te nemen. Een bijkomend voordeel is dat meertalige personen pas op latere leeftijd dementie ontwikkelen. Dit is goed nieuws voor onze medewerkers en natuurlijk ook voor iedereen die wil starten met het leren van een nieuwe vreemde taal!

  

Handboeken vertalen

Gaan we binnenkort ook vertalingen Fries-Nederlands schrijven?
Bij Vertaal.nl zagen we het bericht voorbij komen dat Google op verzoek gehoor heeft gegeven aan de vraag van Friezen om hun taal in Google Translate op te nemen. De Friese Google Translate week heeft wel een half miljoen vertalingen opgeleverd in het Fries. Dit is niet opvallend, omdat Friezen gezamenlijk hebben afgesproken zoveel mogelijk vertalingen via de zoekmachine uit te voeren. Google was hierdoor blij verrast, omdat een dergelijk klein gebied voor zoveel input heeft kunnen zorgen. De uitslag betekent dat Fries als taal opgenomen wordt in de vertalingen bij de zoekmachine.

De vraag voor Vertaal.nl is natuurlijk of wij ook een Friese vertaler in dienst moeten nemen. Ook bedrijven in Friesland gebruiken handboeken die wij vertalen. In de meeste gevallen zijn deze in het Engels geschreven. Dus misschien wordt het in de toekomst tijd om een Fries in dienst te nemen die de handboeken kan vertalen naar deze bijzondere taal. Op het moment vertalen wij in ontzettend veel vreemde talen. Bij Vertaal.nl kunt u terecht voor vertalingen in meer dan 75 talen. Het gaat dan om een grote diversiteit aan onderwerpen. Onze vertalers zijn zeer kundig en werken snel en nauwkeurig. Wij maken daarnaast altijd gebruik van native speakers omdat zij de beste kennis hebben van de desbetreffende taal.

Engels vertaler Vertaal.nl
  

vertaal bureau

Kinderen in groep 1 Engels leren

Het platform Onderwijs 2032 adviseert basisscholen en daarbij het kabinet om kinderen al in het eerste jaar van de basisschool Engelse lessen aan te bieden. Zij kwamen tot dit advies na een forum gehouden te hebben. Bij Vertaal.nl moedigen wij dit initiatief natuurlijk aan. Wij zien ook dat de Engelse taal een prominente plaats in de samenleving inneemt. Er is dan ook veel vraag naar vertalingen in deze taal. Uit een onderzoek bleek ook dat kinderen die meertalig opgevoed worden een voorsprong hebben op kinderen die eentalig worden opgevoed. Daarnaast toont onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel aan dat personen die tweetalig zijn, ook daadwerkelijk slimmer zijn. Het leren van de Engelse taal op jonge leeftijd biedt dus meerdere voordelen.

Enkele basisscholen spelen al met de Engelse taal

Een aantal basisscholen geeft al Engelse les aan jongere kinderen. In groep 1 wordt dan een spel in het Engels gespeeld, gezongen of een verhaaltje voorgelezen. Kinderen maken zo al kennis met de taal die op het internet de boventoon heeft. Het platform onderwijs 2032 maakte duidelijk dat de kinderen van nu in 2032 de arbeidsmarkt zullen betreden en dat het kennen van de Engelse taal dan essentieel is. Wij zijn als vertaal bureau natuurlijk blij met deze voorsprong!

  

Wat is de kracht van gedachte?

In 1994 wilde ik een bedrijf wat ik  waar ter wereld ook kon runnen. Toen  was dit nog niet zo, zat ik nog bij de brievenbus floppy’s “op te vangen” en te versturen. Vandaag 11 maart 2014 is alles zo gedigitaliseerd dat het niet meer uitmaakt waar ik ben.

Dit wilde ik toen en nu is het realiteit.

 

Wat is mijn nieuwe gedachte/doel?

Mijn  doel is om financieel vrij te zijn voor mijn 55ste verjaardag.

Wat is jouw doel, jouw gedachte?