• 02 april 2016

De klank van het woordje hè blijkt wereldwijd hetzelfde
Sommige woorden gebruiken we bijna niet in teksten. De woordjes hè of huh komen in onze werkzaamheden bijna niet voor. Uit wetenschappelijk onderzoek is naar voren gekomen dat deze woordjes wereldwijd worden gebruikt en dezelfde betekenis hebben. Wij vinden het vaak onbeleefd, maar iedereen gebruikt hè om aan te geven wanneer iets niet begrepen wordt. Nu blijkt uit een onderzoek van drie taalwetenschappers uit Nijmegen dat dit evolutionair is bepaald.

De reden voor het gebruik van dit soort woordjes, komt doordat een klinker een eenvoudige manier van spreken is en de minste inspanning kost. Dit woord wordt dus vaak gebruikt wanneer het iemand beurt is, terwijl deze niet weet wat hij of zij moet zeggen. Ook kan het voorkomen dat een vraag niet goed begrepen wordt. Er zijn bijna geen woorden te bedenken die wereldwijd een dergelijk gelijkwaardige betekenis hebben als hè of huh. Nu zullen we dit niet gebruiken bij de teksten van Vertaal.nl. Een technische vertaling van het Nederlands naar het Engels leent zich nu eenmaal niet voor het gebruik van hè.

Post a comment