• 07 mei 2016

Nederlands is de officiële voertaal in 3 landen
Wij vertalen technische woorden en andere ingewikkelde teksten in meerdere talen. Nu zijn er landen waarvoor teksten niet vertaald hoeven te worden. Nederlands is de officiële voertaal in 3 landen. Natuurlijk in ons land wordt Nederlands gesproken maar onze taal is ook de officiële voertaal in België en Suriname. Het vertalen van teksten is voor deze landen dus niet nodig tenzij u dit nodig heeft voor Wallonië.

Naast dat Nederlands in twee andere landen de officiële voertaal is, wordt er ook in een aantal plaatsen Nederlands als dialect gesproken. Het bekendste voorbeeld bevindt zich in Zuid-Afrika. Ook na de revolutie wordt hier nog Afrikaans gesproken. Dit wordt omschreven als een creoolse taal waarbij veel gebruik wordt gemaakt van de oude Nederlandse taal. Aan de grens met het oosten van Nederland ligt Nederrijn in Duitsland. Hier wordt ook door een groot aantal mensen met een Nederlands dialect gesproken. Binnen Europa vindt men daarbij nog Nederlands in Frans Vlaanderen. Buiten de Europese grenzen zijn er nog mensen die Nederlands spreken in Indonesië. Al behoren zij tot een grote minderheid na het uitroepen van de onafhankelijkheid.

In totaal zijn er verspreidt over de wereld 23 miljoen Nederlandstalige personen. Hierbij worden immigranten die de Nederlandse taal machtig zijn niet meegerekend. Een taal als Engels wordt ter illustratie door meer dan 300 miljoen mensen gesproken. Dit betekent dus dat veel technische woorden in de Engelse taal bestaan, die wij veelvuldig vertalen naar het Nederlands.

Post a comment