Poolse vertaling nodig?
  • 02 mei 2018

De Telegraaf kopte er onlangs mee: het Sociaal Cultureel Planbureau maakt bekend dat er nu een kwart miljoen Polen in Nederland verblijven. En hiermee is de Poolse groep in omvang uitgegroeid tot 6e migrantengroep in Nederland. Polen komen vooral naar Nederland om te werken en een leven op te bouwen. En driekwart is inderdaad aan het werk. Het is te begrijpen dat ook u een Poolse vertaling ergens voor nodig heeft.

Harde werkers

Werkgevers zijn doorgaans zeer te spreken over de inzet van de Polen omdat ze harder blijken te werken dan andere werknemers voor een lager salaris. Ze worden oorspronkelijk het meeste in de land- en tuinbouw ingezet. Veel Polen werken en leven overwegend met hun landgenoten waardoor het lastig wordt de Nederlandse taal goed te beheersen, ook al volgen ze wel cursussen.

„Deze arbeidsmigranten hebben een goed arbeidsethos en zijn van grote waarde voor onze economie. Ze knappen de klusjes op die Nederlanders niet meer willen doen. Aanvankelijk ging het om aardbeien plukken en asperges steken, nu werken ze ook in de logistiek, in de bouw en bij productiebedrijven.” Aldus sociaal geograaf Johan van der Craats over Polen in Nederland (BRON: Reformatisch Dagblad).

De toekomst

Toch blijkt uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel eind 2017 dat steeds minder Polen zin hebben om naar Nederland te komen om te werken. Ten eerste zou dit veroorzaakt worden door de stijgende economie in Polen. Maar ten tweede wegens een verslechterd imago van Nederland. Dit zou o.a. te maken hebben met een gebrek aan gastvrijheid. Dat heeft Pawel Kaczmarczyk, directeur van het Centrum voor Migratieonderzoek aan de universiteit van Warschau vorig jaar tegen de NOS gezegd. (BRON: Reformatisch Dagblad). Met andere woorden, we zorgen niet goed genoeg voor ze.

Wat kunnen werkgevers doen?

Als werkgevers deze groep voor de toekomst aan zich wil binden, dan kan ze hier in haar HR strategie meer aandacht aan besteden. Denk aan investeringen in huisvesting bijvoorbeeld, maar ook gewoon net als iedere andere medewerker is het fijn om met enige regelmaat een blijk van waardering te ontvangen en mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen en een betere toekomst te creëren.

Poolse vertaling en Poolse tolken

Ook bij Vertaal.nl merken we dit natuurlijk. Het Pools staat in onze top 5 van meeste aangevraagde vertalingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om instructieboeken of handleidingen voor Poolse werknemers, aankondigingen voor medewerkers, juridische documenten, overeenkomsten, instructies enzovoort. Onze Poolse tolken ook ingezet voor werkgevers, bijvoorbeeld ten behoeve van een re integratieproces. Zo hopen we een steentje bij te dragen aan het creëren van een betere gastvrijheid voor deze hardwerkende groep mensen, waar we inmiddels niet zonder kunnen.

Direct een offerte aanvragen voor een Poolse vertaling of de kosten van een Poolse tolk?

Categorie:Pools