• 18 augustus 2016

Vertrouwelijk omgaan met medische gegevens
Medische gegevens zijn vaak vertrouwelijk. Het gaat dan meestal om patiënteninformatie of informatie waar een patent op zit. De schrijvers van deze teksten hebben een plicht om deze gegevens niet openbaar te maken. Ook een vertaalbureau zoals Vertaal.nl weet dat veel gegevens vertrouwelijk zijn en gaan daardoor zorgvuldig met de informatie om.

Bij medisch vertalen zijn daarnaast nog een aantal dingen belangrijk. Bij de lezer mag geen misverstand ontstaan. Zorgvuldigheid en een gedegen kennis van de taal en de context zijn daardoor zeer belangrijke onderdelen bij het vertalen van een medische tekst.

Wij worden ook wel eens gevraagd een medische tekst terug te vertalen. Hierbij is een hoge mate van begrijpend lezen nodig en wordt ook wel eens de samenwerking tussen twee specialisten gezocht. Wij vinden het namelijk belangrijk de beste kwaliteit aan te bieden. Niet alleen om u als klant tevreden te stellen maar ook omdat wij onbegrip willen voorkomen.

Medisch vertalen doen wij voor uiteenlopende organisaties. Er zit hierbij veel verschil in doelgroep waardoor de manier van communiceren sterk wisselt. Onze vertaler heeft de benodigde vakkennis en leest zich goed in om zijn of haar kennis bij te houden.

Categorie:Vertalen