• 22 november 2016

U wilt een (technische) tekst vertalen en u stuurt die naar een vertaalbureau, want u vindt dat u dit werk beter kunt uitbesteden. Dat vertaalbureau zal uw tekst vertalen, prima, maar toch moet u op een aantal zaken zeker alert zijn.

Het bronmateriaal

Om het vertaalbureau uw tekst te laten vertalen, zult u uw bronmateriaal (bijvoorbeeld een Nederlandse tekst) moeten aanleveren. Dit kan als een Word-document; de meeste vertalers kunnen daarmee uit de voeten, maar een pdf-bestand volstaat vaak ook. Daarmee bent u er echter nog niet.

De vertaler

Technische tekst vertalen. Een goed vertaalbureau zal gebruikmaken van native speakers; moedertaalsprekers. Zij zijn niet alleen in staat om een (technische) tekst grammaticaal goed te vertalen, maar zij weten ook hoe ze uw boodschap moeten overbrengen. Zij zullen daarom ook de brontaal uitstekend moeten beheersen. Kies dus sowieso een vertaalbureau dat gebruik maakt van native speakers.

Stuur een briefing mee

Een klein blokje tekst dat voor zichzelf spreekt, zal wel voor de vertaler duidelijk genoeg zijn. Maar als u een heel document wilt laten vertalen, dan doet u er goed aan om met uw bronmateriaal een korte briefing mee te sturen. In die briefing “vertelt” u het vertaalbureau, c.q. de vertaler het navolgende.

Standaard briefing voor een technische vertaling

  • Wie is de lezer? Leg kort uit wie de doelgroep is. Mannen, vrouwen? Sector of branche? Is de tekst voor de particuliere (B2C) of voor de zakelijke markt (B2B)? En als u zich op de zakelijke markt richt, voor welke functies moet de tekst dan vertaald worden? Directieleden, monteurs, operators, enz. Let op. Vraagt u om een Engelse vertaling, vermeld dan of u zich met deze tekst om Engelse moedertaalsprekers richt (UK, Australië, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, enz.) óf dat u zich richt op alle niet-Nederlandssprekende mensen.
  • Waarom is dit belangrijk? Neem in de briefing op waarom dat deze tekst voor de lezer van belang is en wat de risico’s en mogelijke gevolgen zijn als de tekst niet correct vertaald is.
  • Wat wilt u overbrengen? Vertel de vertaler in deze briefing wat uw belangrijkste boodschap is en wat u dus goed wilt overbrengen. Voor een werkplaatsdocument zult u de nadruk wellicht ergens anders willen leggen dan voor een consumentenhandleiding. En voor een technische offerte ligt de nadruk meer op de commerciële boodschap dan op de technische boodschap. De technische specificaties staan dan wel uitgelegd in de (vertaalde) bijlagen.
  • Specifieke Nederlandse termen. Hanteert u specifieke Nederlandse termen in uw tekst? Wijs de vertaler daar dan nadrukkelijk op en leg ze eventueel uit. Men zal wel met btw-nummer en KvK-nummer bekend zijn, maar met het woord “pouliebank” dat u voor een specifiek onderdeel zelf bedacht heeft kan de vertaler niet een, twee drie iets.
  • Afbeeldingen met tekst. Eén afbeelding zegt met dan duizend woorden. Het is vaak slim om afbeeldingen in, met name technische, teksten te gebruiken. Afbeeldingen zoals foto’s, illustraties, flowcharts, e.d. verduidelijken lastige zaken. Stuur uw afbeeldingen sowieso mee; dan spreekt het bronmateriaal ook voor de vertaler meer. Een afbeelding doet beter zijn werk als u er tekst onderzet. Laat ook deze tekst vertalen. Let op. Een afbeelding waarop een tekst staat, zult u zelf moeten aanpassen met de vertaalde tekst van de vertaler. Daarvoor zult u dan een fotobewerkingsprogramma moeten gebruiken.

Nog enkele tips

Bronmateriaal niet Nederlands? Het spreekt voor zich dat een en ander ook van toepassing is op bronmateriaal dat voor u vertaalt moet worden in het Nederlands.

Houd het eenvoudig. Houd uw bronmateriaal zo eenvoudig mogelijk en beperk u tot het noodzakelijke. Hanteer daarbij zo weinig mogelijk vakjargon en moeilijke termen.

De opmaak van de tekst. Een vertaalde tekst wordt altijd korter of langer dan het bronmateriaal. Besteed daarom niet te veel tijd aan de opmaak van bronmateriaal. Informeer echter wel van tevoren bij vertaalbureau of de vertaalde tekst wordt opgemaakt of niet. Dat beïnvloedt uiteraard het tarief dat u moet betalen.

Tekst vertalen? Ook een technische tekst vertalen kunt u het beste aan een vertaalbureau overlaten dat werkt met native speakers. Stuur bij een langere tekst een briefing mee, dan heeft u nog meer zekerheid over de kwaliteit van u de vertaling. Vergeet daarbij de vertaling van tekst bij afbeeldingen niet.

Categorie:Vertalen

Verwante berichten :