• 02 september 2016

Het kan geen kwaad om meer dan één taal te leren
Wie goed kan vertalen, weet als geen ander dat het in het voordeel werkt om meerdere talen tegelijk te spreken en schrijven. Het meertalig opvoeden van kinderen wint steeds meer terrein waardoor er ook steeds meer onderzoek gedaan wordt. Uit onderzoek blijkt nu dat kinderen geen taal leren door kopieergedrag maar door zelf taalconstructies te vormen. De aanleg hiervoor schijnt al bij de geboorte in de hersenen aanwezig te zijn.

Als een kind vier jaar is beheerst hij of zij de moedertaal of moedertalen. Deze taal wordt gevormd door interacties en combinaties die worden gelegd in de hersenen. Kinderen tot die leeftijd leren een taal sneller dan op latere leeftijd. Om een kind tweetalig op te voeden dient men zo vroeg mogelijk te beginnen om zo te zorgen dat beide talen als moedertaal opgenomen worden. Vanuit deze basis worden dan andere belangrijke onderdelen van de taal geleerd zoals de correcte tijden en juiste spelling.

Meertalig onderwijs wordt gepromoot door UNESCO. Deze organisatie zorgt dat werelderfgoed bewaard blijft. Dit kan gaan om een monumentaal gebouw, een bijzonder natuurgebied of een taal. Doordat de wereldtalen steeds belangrijker worden lijken in sommige gebieden de originele talen te verdwijnen. Door meertalig onderwijs te promoten hoopt de organisatie dat deze talen blijven bestaan. Als vertaal bureau zijn wij het hier natuurlijk volledig mee eens.

Categorie:Vertalen